Innhold
1
TILBUDET ER LAGT NED

​På grunn av for lav interesse er tilbudet lagt ned .Siste aktivitet var juni 2019.

2
Tilbudet

Allsidig tilbud spesielt tilpasset ungdom (13-19 år) som nødvendigvis ikke deltar med annen form for organisert trening eller konkurranser, men som har lyst til å være fysisk aktive. Er du aktiv i en idrett er du også velkommen!

Her vil det bli ulike aktiviteter hver gang. Ta med noen venner, bli med på morsomme og varierte aktiviteter.

Tid: Onsdager kl. 17.00

Sted: Morellbakken skole - gymsalen

Morells vei 20 - KART

2
Stay Acitve på Facebook
3
Medlemskontingent og avgifter.

Medlemskontingent - Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)       kr. 1300,- 

Medlemskap voksne ( > 19 år)                                          kr. 625,- 

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU                                    kr. 475,- 

Pensjonister                                                                       kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 22 22 50 03

​Stay Active koster 1.000 kr per halvår, medlemskontingent kommer i tillegg. Det er helt greit å prøve ut tilbudet for en melder seg inn.

 

 

Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=129Møte i hovedstyret2019-12-18T18:00:00Z2019-12-18T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=130Møte i hovedstyret2020-02-05T18:00:00Z2020-02-05T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=131Møte i hovedstyret2020-03-11T18:00:00Z2020-03-11T20:00:00Z

 I fokus