Innhold
1
Tilbud til ungdom

Allsidig treningstilbud for deg som ikke vil drive med konkurranseidrett.

Bli med på morsomme og varierte treningsøkter.

Tid: Lørdager kl. 15.00

Sted: Stadionhallen på Grefsen stadion

Oppstart 5. september 2018​

For å vurdere interessen legger vi opp til prøvetimer på de første øktene. Hvis tilbudet faller i smak, melder man seg på gjennom vårt påmeldingssystem.

2
Stay Acitv på Facebook
3
Medlemskontingent og avgifter.

Medlemskontingent - Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)       kr. 1300,- 

Medlemskap voksne ( > 19 år)                                          kr. 625,- 

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU                                    kr. 475,- 

Pensjonister                                                                       kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 22 22 50 03

Det vil koste 1.000 kr for et halvår i «Stay Active», pluss medlemskontingent.