Frivillighet

​Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen.

• Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for disse verdiene.

• Organisasjonen skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i idrettsorganisasjonen.

• Før det fattes viktige beslutninger i vår organisasjon skal det vurderes hvilke eventuelle konsekvenser beslutningen kan få for  frivilligheten.

• Norsk idrett vil gi mer status til de frivillige i idretten.

• Synliggjøre overfor politikere og samfunnet for øvrig at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten, frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper.

• Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse.

• Vurdere ulike støtteordninger til de som jobber frivillig, for eksempel ekstra kursstøtte.

• N orsk idrett skal arbeide for at det er minst mulig byråkrati knyttet til rapportering, søknader og overføringer av midler på lokalt plan.

* Kilde Norges Idrettsforbund nettsider.

Kulturdepartementet - Den norske idrettsmodellen, klikk her.


Kjelsås Idrettslag har mange dyktige frivillige som stiller opp for lokalmiljøet. Vi takker alle sammen uten disse hadde ikke dette vært mulig.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Anlegghttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
Våre anlegg
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg.aspxNavigasjon på siden
Historiehttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/historie.png
Vår historie
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Historie.aspxNavigasjon på siden
Lover og reglerhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/lover_regler.png
Klubben sine lover og regler
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Lover.aspxNavigasjon på siden
Min idretthttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/blimedlem_minidrett.png
Din idrettsportal på nettet
https://minidrett.nif.no/Ny fane
Politiattesthttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/lisenser.png
Informasjon om politiattest
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Ny fane
Arrangementerhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arrangementer.png
Våre arrangementer
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/arrangementNavigasjon på siden
Medlemsfordelerhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sponsorer.png
Oversikt over klubbens medlemsfordeler
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Medlemsfordeler.aspxNavigasjon på siden
Bli medlemhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/rekruttering.png
Bli medlem
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/BliMedlem.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner-05.png
Vår kontaktinformasjon
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Kontakt.aspxNavigasjon på siden
Spørsmål og svarhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sporsmal_svar.png
Ofte stilte spørsmål
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/SporsmalOgSvar.aspxNavigasjon på siden