Anlegg

 

 

Grefsenhallenhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/omoss/AnleggGrefsenhallen
Myrerfeltethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/omoss/AnleggMyrerfeltet
Grefsenkleivahttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=/omoss/AnleggGrefsenkleiva
Trollvann/Grefsenkleivahttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=/omoss/AnleggTrollvann/Grefsenkleiva
Morellbakken skolehttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=17&RootFolder=/omoss/AnleggMorellbakken skole
Myrerfeltethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=18&RootFolder=/omoss/AnleggMyrerfeltet
Kjelsåshallenhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=19&RootFolder=/omoss/AnleggKjelsåshallen
Grefsen stadionhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=20&RootFolder=/omoss/AnleggGrefsen stadion
Disen Skolehttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=21&RootFolder=/omoss/AnleggDisen Skole
Langsettløkkahttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=22&RootFolder=/omoss/AnleggLangsettløkka
Linnerudkollenhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=23&RootFolder=/omoss/AnleggLinnerudkollen
Oslo Skisenterhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=24&RootFolder=/omoss/AnleggOslo Skisenter
Kjelsåsmyrahttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=25&RootFolder=/omoss/AnleggKjelsåsmyra
Stadionhallenhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=29&RootFolder=/omoss/AnleggStadionhallen
Engebråtenhallenhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/omoss/Anlegg/Forms/DispForm.aspx?ID=33&RootFolder=/omoss/AnleggEngebråtenhallen

Klubben har egne anlegg og disponerer en rekke flotte anlegg i nærområdet. I tillegg leier vi tid på
andre arenaer. Klikk på ikonene på høyre side for mer informasjon, kart og adresser.​

Mer info om grupper og arenaer kommer her.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Grefsen Stadionhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-GrefsenStadion.aspxNavigasjon på siden
Myrerfeltethttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Myrerfeltet.aspxNavigasjon på siden
Kjelsåsmyrahttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Kjelsaasmyra.aspxNavigasjon på siden
Grefsenhallenhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-GrefsenSkole.aspxNavigasjon på siden
Stadionhallenhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Stadionhallen.aspxNavigasjon på siden
Kjelsåshallenhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Kjelsaashallen.aspxNavigasjon på siden
Engebråtenhallenhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Engebraatenhallen.aspxNavigasjon på siden
Disen skolehttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-DisenSkole.aspxNavigasjon på siden
Langsetløkkahttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Langsetlokka.aspxNavigasjon på siden
Linderudkollenhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Linnerudkollen.aspxNavigasjon på siden
Oslo Skisenterhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-OsloSkisenter.aspxNavigasjon på siden
Trollvannhttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Trollvann.aspxNavigasjon på siden
Grefsenkleivahttp://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/anlegg.png
http://kjelsaas.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omoss/Sider/Anlegg-Grefsenkleiva.aspxNavigasjon på siden