Trener, oppmann/lagleder i Kjelsås IL i 2018?

Kjelsås IL
27.08.2018
Vi inviterer til samling for idrettslagets trenere, oppmenn og lagledere for aldersgruppene fra 7 til 12 år. Tema breddeidrett for barn og unge.

​På plakaten står to svært interessante innlegg fra to kunnskapsrike og spennende innledere.

Helge Bartnes i Olympiatoppen og Kathrine Godager, mangeårig rådgiver i NIF med barneidrett som sitt spesialfelt.

For tiden får idrett for barn og unge stort fokus i mediene. En av sakene idretten kritiseres for er at den for tidlig legger opp til at barna må velge én idrettsgren for å henge med. I Kjelsås IL har vi fokus breddeidretten og muligheten for å drive med flere idretter. Vi tror at unge ved å drive med mange ulike idretter både unngår å droppe ut og faktisk får mestringsfølelse. 

Det blir også tid til workshop/rundbordsamtaler der grupper på tvers av idrettslagets grener utveksler erfaringer.

Tid: Onsdag, 26. september fra kl. 19.00 – 21.00.
Sted: Kjelsås skole i aulaen.

Meld deg på med en gang! Påmelding sendes til idrettslagets barneidrettsansvarlig allidrett@kjelsaas.no
 
Vennlig hilsen
Samarbeidsutvalget i Kjelsås IL