Trener, lagleder, oppmann - samling.

Sportslig utvalg Kjelsås IL
05.09.2017
Vi inviterer til spennende samling med to innledere som har bred erfaring innen idrett og stor kunnskap om idrett med barn og unge.

Det er stort fokus i mediene, i politikken, idrettskretser og hos Norges idrettsforbundet idrett om idrett for barn og unge. En av sakene idretten kritiseres for er at den for tidlig legger opp til at barna må velge én gren for å henge med.

Kjelsås IL er et breddeidrettslag med flest unge. Mange av disse driver med flere ulike idretter. Vi ønsker at de skal holde på lenge og ha et variert tilbud, slik at vi unngår at unge dropper ut av idretten. Idrettslaget skal sikre breddeaktivitet av god kvalitet. Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge.

En fersk undersøkelse (Ungdata 2017) fra Høyskolen i Oslo og Akershus om ungdommers fritidsaktiviteter. 240.700 ungdommer har svart og trenden er klar. Idrettsungdommer er mer fornøyd enn andre ungdom, les mer her.  

Program

  1. Innledning idrettslagets styreleder Ivar Christiansen.
  2. Kathrine Godager er rådgiver i breddeidrettsavdelingen i NIF, med fagområde barne- og ungdomsidrett.
  3. Grete Nykkelmo, nå adm.dir. i Ungt Entreprenørskap. Grete la grunnlaget for verdensmestertitlene sine i idretter som langrenn, skiskyting, orientering og friidrett. Hun vil fokusere på at nettopp bredden var veien til målet, og forklare hvorfor.
  4. Til slutt blir det rundbordsamtaler/workshop der grupper på tvers av idretter utveksler erfaringer. Vi oppsummerer veien videre.

Tid: Torsdag, 21. september fra 18.30 – 20.30 
Sted: Grefsen skole i aulaen og biblioteket.

Samlingen er også for ressurser som er involvert i de ulike lagene, som nødvendig vis ikke har nevnte verv.

Meld deg på nå - send en e-post til allidrett@kjelsaas.no.

 

Vennlig hilsen

Sportslig utvalg
Kjelsås Idrettslag