Tilbud til medlemmer

Kjelsås IL
14.06.2017
Metro trafikkskole støtter Kjelsås IL. I tillegg har de rabaterte priser til Kjelsås medlemmer, se medlemsfordeler.
Når har de medlemstilbud på komplett trafikalt grunnkurs. Lag eller grupper kan avtale også kurs ikke kommer i konflikt med trening.