Ta bussen til Linderudkollen

Heming Harnæs
12.03.2018
Transport og parkering
Det er begrenset med parkering på Linderudkollen og Solemskogen. Det oppfordres til samkjøring eller kollektivtransport med buss 56 som går via Storo til Solemskogen. Se #Ruters reiseplanlegger for start Storo og stoppesteder. 

VEIARBEIDER VINTEREN 2018 
Pga av store utbygginger på vannrenseanlegget og Rønningen er følgende veier stengt. Lachmannsvei stengt med bom ved Langsetløkka. Parkeringsplass ved Oset er en del av byggeplass for vannrenseanlegget. Myrerskogveien er stengt. Eneste måte å kjøre til Linderudkollen er over Storo, Grefsenkollveien, Lachmannsvei.