Samling - For trenere og oppmenn/lagledere

Sportslig utvalg Kjelsås IL
22.08.2017
For tiden får idrett for barn og unge stort fokus i mediene, i politikken, idrettskretser og hos idrettsforbundet. En av sakene idretten kritiseres for er at den for tidlig legger opp til at barna må velge én gren for å henge med.

​​I Kjelsås IL bryr vi oss om breddeidretten. Den er vårt hovedfokus. Vi tror at unge ved å drive med mange ulike idretter lenge både unngår å droppe ut og faktisk får mestringsfølelse. Det hindrer ikke noen å bli gode heller.

Kjelsås idrettslag skal først og fremst sikre breddeaktivitet av god kvalitet. Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge.

På tapetet står svært interessante og nyttige innlegg fra erfarne resurser innenfor toppidretten i Norge.

  1. Innledning idrettslagets leder Ivar Christiansen.
  2. Kathrine Godager er rådgiver i breddeidrettsavdelingen i NIF, med fagområder barne- og ungdomsidrett, vært i organisasjonen i 14 år.
  3. Grete Nykkelmo, nå adm.dir. i Ungt Entreprenørskap. Grete la grunnlaget for verdensmestertitlene sine i idretter som langrenn, skiskyting, orientering og friidrett. Hun vil fokusere på at nettopp bredden var veien til målet, og forklare hvorfor.
  4. Til slutt blir det rundbordsamtaler/workshop der grupper på tvers av idretter utveksler erfaringer. Vi oppsummerer veien videre.

Tid: Torsdag, 21. september fra 18.30 – 20.30
Sted: Grefsen skole i aulaen og biblioteket.

Samlingen er også for ressurser som er involvert i de ulike lagene utover dette.

Meld deg på nå ved å sende en e-post til barneidrettsansvarlig i Kjelsås allidrett@kjelsaas.no