SAMLING FOR TRENERE OG OPPMENN/LAGLEDERE

Sportslig utvalg
13.05.2017
INVITASJON TIL SAMLING  FOR TRENERE OG OPPMENN/LAGLEDERE I KJELSÅS IDRETTSLAG

Torsdag 1. juni kl.19:00-21:00 – Engebråten skole (samlingssalen).

Vi følger opp suksessen fra septembersamlingen 2016. Det var mange positive tilbakemeldinger, god stemning og nye bånd ble knyttet.

Kjelsås IL visjon er at klubben først og fremst skal sikre breddeaktivitet av god kvalitet og ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge. Det påhviler derfor et særlig ansvar for ledere og trenere å legge til rette for gruppenes aktiviteter slik at de utøves i tråd med våre mål. Alle gruppene skal også ha sin egen visjon og verdier som støtter opp under idrettslagets felles visjoner og verdier.  

For å bidra til gruppene i Kjelsås IL setter dette på sin agenda og at det etableres enda bedre kontakt på tvers av gruppene vil vi arrangere samling for trenere, oppmenn og lagledere, først og fremst fra årsgruppene 2001-2010. Det er forventet at en trener, oppmann og lagleder fra hver årsklasse (eller treningsgruppe der årsklasser er slått sammen) deltar på samlingen.

PROGRAM

Innledning – Leder Kjelsås IL

Innlegg fra to innledere - disse gir sine synspunkt og erfaringer fra idrett generelt og om barneidrett spesielt.

  • Espen Tønnessen forsker, treningslæreekspert og forfatter fra Kristiansand. Han har vært fagsjef for trening i Olympiatoppen siden 2009. 
  • Grete Nykkelmo er beviset på hvor viktig det er å la de unge få drive med flere idretter. Selv løp hun orientering, friidrett, langrenn og skiskyting. Med dette grunnlaget ble Grete verdensmester både i langrenn og i skiskyting. I tillegg ble hun norgesmester i terrengløp. Hun har vært styremedlem i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og flere lederstillinger i norsk næringsliv som kommunikasjonsdirektør i Veidekke og nå adm. dir. i Ungt Entreprenørskap.

Workshop - samling i mindre grupper på tvers av idrettene for diskusjon og erfaringsutveksling

Oppsummering – tilbakemelding fra workshop-gruppene. Hva gjør vi videre?

Påmelding sendes til allidrett@kjelsaas.no innen 24. mai.

 

Med hilsen
Sportslig utvalg Kjelsås IL