Kjelsås IL håndball søker ny medarbeider

Knut Sundby
21.06.2017
Vil du bidra til idrettsglede, samhold og godt miljø i Kjelsås Håndball?

​Fra 1. september 2017 søker Kjelsås Håndball en medarbeider til en nyopprettet stilling som hall-, utstyr- og arrangementsansvarlig.

Kjelsås Håndball har nylig undertegnet ny utstyrsavtale med Hummel, distribuert gjennom Torshov Sport. Implementering og oppfølging av denne avtalen blir viktig for oss de neste årene. En av håndballgruppas oppgaver er drift av to haller på vegne av Oslo kommune, Kjelsåshallen og Grefsenhallen. Dette innebærer å sørge for at hallen er åpen for trening på hverdager, og gjennomføring av kamper i helgene, med billett- og kioskdrift som en viktig inntektskilde for håndballgruppa.

For å profesjonalisere dette arbeidet og samtidig frigjøre tid for å jobbe enda mer med sportslige oppgaver, skiller vi nå ut ansvaret for utstyrsavtalen, hallvakter og arrangement i en egen stilling.

Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for hallvakter, arrangement og kioskdrift:
- overordnet ansvar for hallvaktene som gjennomføres av de enkelte lagene på dugnad
- ansvar for god gjennomføring av kamper og turneringer, med sekretariat og kioskdrift
- ansvar for innkjøp og drift av kiosk i Kjelsås- og Grefsenhallen, i samarbeid med frivillige på lagene
- bistå med åpning og låsing av hallene etter behov


Utstyrsansvarlig:
- ansvarlig for forvaltningen av utstyrsavtale, herunder innkjøp til klubben og tilrettelegge for godt tilbud til spillere og lag
- oppfølging av klubb og lag slik at våre forpliktelser opp mot sponsorer og avtaleparter ivaretas

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
- åpen, omgjengelig og imøtekommende
- ærlig og ansvarsfull
- ryddig og strukturert
- selvstendig med gode evner til å organisere egen hverdag
- gode samarbeidsevner med de frivillige i idrettslaget og klubbens ansatte
- fleksibel innstilling til arbeidstid
- sportslig interesse og erfaringer med drift av idrettslag er en fordel
- førerkort og disponibel bil
- helst bopel i nærområdet
- flytende norsk, skriftlig og muntlig kreves
- gyldig politiattest kreves

 

Vi tilbyr:
- en selvstendig og variert jobb
- stor frihet til å tilrettelegge egen arbeidsdag (men med nødvendig arbeid i forbindelse med arrangement i helgene)
- være en viktig bidragsyter for Oslos største håndballklubb
- begrenset arbeidsmengde i sommerperioden
- fast månedslønn

Kontaktperson - Leder Kjelsås IL Håndball, Knut Sundby, telefon 917 05 551

Annonse på FINN.no, klikk her.

Kjelsås Håndball er Oslos største håndballklubb med ca. 600 spillere. Håndballgruppa er en del av Kjelsås IL, og er organisert med et styre og to ansatte, en klubbutvikler og en sportslig leder, som også gjør mye administrativt arbeid. Vi har ca. 70 trenere og en masse foreldre som gjør ulike jobber med lagene.