JENTEFOTBALLDAGEN på KJELSÅS 2018

Kjelsås IL fotball
05.06.2018
Fotballfest lørdag 09.06.18


Oppmøte kl. 09.45 for oppstilling til Innmarsj. Varighet - klokken 10:00 – 13:30.
Vi går lagvis inn på banen til stor jubel fra foresatte og venner. Banen deles inn i 12 soner med lek – teknikkøvelser og spill. Vi deler inn i grupper på 6-12 stykker pr stasjon.

Det blir åpen kiosk under arrangementet.

Påmelding: Lagleder melder på antall spillere pr. lag til Gro Sukkestad gro.sukkestad@bundebygg.no i Kjelsås.

Ivrig Mødregruppe: Det blir mulighet for mødre til å være med i en gruppe og prøve seg gjennom aktivitetene denne dagen.

Frist: innen 07.06.2018

 

Instruktører vil være jenter fra Kjelsås J17 laget.