Invitasjon til trener og ledersamling

Eva Aasebø
10.05.2017
For trenere og oppmenn/lagledere i Kjelsås Idrettslag

Torsdag 1. juni kl.19:00-21:00 Engebråten skole (samlingssalen).

Invitasjon finner du her

Påmelding til allidrett@kjelsaas.no innen 24.mai.

Det ønskes at hvert årskull stiller med minimum 2 personer; oppmann og en trener.

Vel møtt!