Innkalling til årlig møte i Kjelsås IL - alpin

Kjelsås IL alpin
21.02.2019
Årlig møte avholdes på Klubbhuset på Grefsen Stadion 28. februar kl.19:30

Saker som ønskes tatt opp på årlig møte må sendes styret ved Knut Røsjorde knutrosjorde@gmail.com senest 26. februar 2019. Faste punkter på agendaen er beskrevet under.

Årlig møte avholdes på dette tidspunkt for å møte fristene fra NIF i forhold til årsmøte i hovedlaget.

Komplett saksliste legges ut på hjemmesiden før årsmøtet sammen med underliggende dokumentasjon.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i alpingruppa

 

Sakliste for årlig møte 28.februar

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle alpingruppens årsrapport.
  5. Behandle alpingruppens regnskap
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Behandle budsjett
  8. Heder
  9. Innstilling til valg av nytt styre

Her kan du laste ned innkallingen.

Regnskap og budsjett finner du her.

Årsrapporten finner du her.