Innkalling til årlig møte 2019 håndballgruppa

Kjelsås IL håndball
24.01.2019
Årlig møte for håndballgruppa avholdes:
Tid:   Torsdag 7. februar 2019, kl. 1930
Sted: Møterommet i Kjelsåshallen

Saksliste:

  1. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Årsplan 2019
  7. Treningsavgift 2019-20
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styre 2019-20 

Forslag til saker sendes til handball@kjelsaas.no innen 2. februar 2019.

 Sakspapirer her.

Velkommen! 

 

Hilsen Styret i Håndballgruppa