Årsmøte i Kjelsås IL 21. mars.

Kjelsås IL
14.03.2018
Styret i Kjelsås IL innkaller til årsmøte og ønske våre medlemmer velkommen. Onsdag 21. mars 2018 klokken 19.00 på  Grefsen Stadion i klubbhuset.

Dagsorden

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
  4. Utdeling av hedersbevisninger
  5. Hovedstyrets beretning 2017
  6. Regnskap for 2017
  7. Kontingent for 2019
  8. Budsjett 2018
  9. Innmeldte saker
  10. Valg

Avslutning  

Årsmøtedokumenter, klikk her.

Med vennlig hilsen

Styret i Kjelsås IL

 

Medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøte. Medlemmer som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med Kjelsås Idrettslag har ikke stemmerett på Kjelsås Idrettslag årsmøte. Se forøvrig lover for Kjelsås IL, klikk her.