Årsmøte Kjelsås IL

Kjelsås IL
21.02.2018
Grefsen Stadion klubbhuset 21. mars kl. 19.00

​Saker til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til kontoret@kjelsaas.no innen onsdag 7. mars 2018.
Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på www.kjelsaas.no fra og med torsdag 14. mars 2018. 
Styret håper at Kjelsås ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Kjelsås IL.

Agenda

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 4. Utdeling av hedersbevisninger
 5. Hovedstyrets beretning 2017
 6. Regnskap for 2017
 7. Kontingent for 2019
 8. Budsjett 2018
 9. Innmeldte saker
 10. Valg
 11. Avslutning  

Med vennlig hilsen

Styret i Kjelsås IL