Årsmøte Kjelsås IL 2019

Kjelsås IL
06.03.2019
Grefsen Stadion klubbhuset 27. mars kl. 19.00

​Saker til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til kontoret@kjelsaas.no innen onsdag 13. mars 2019.
Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på www.kjelsaas.no fra og med torsdag 20. mars 2019.
Styret håper at Kjelsås ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Kjelsås IL.

Agenda

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 4. Utdeling av hedersbevisninger
 5. Hovedstyrets beretning 2018
 6. Regnskap for 2018
 7. Kontingent for 2020
 8. Budsjett 2019
 9. Innmeldte saker
 10. Valg
 11. Avslutning 


Med vennlig hilsen

Styret i Kjelsås IL

Vel møtt!