Årsmøte 2019 i Kjelsås IL 27. mars

Kjelsås IL
20.03.2019
Styret i Kjelsås IL innkaller til årsmøte og ønske våre medlemmer velkommen.

Tid:       Onsdag 27. mars 2019 klokken 19.00
Sted:    Grefsen Stadion i klubbhuset.

Dagsorden

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 4. Utdeling av hedersbevisninger
 5. Hovedstyrets beretning 2018
 6. Regnskap for 2018
 7. Kontingent for 2020
 8. Budsjett 2019
 9. Innmeldte saker
 10. Valg
 11. Avslutning 

Årsmøtedokumenter, klikk her.

Med vennlig hilsen

Styret i Kjelsås IL

 

Medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøte. Medlemmer som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med Kjelsås Idrettslag har ikke stemmerett på Kjelsås Idrettslag årsmøte. Se forøvrig lover for Kjelsås IL, klikk her.