Årlig møte i Kjelsås IL - alpin

Kjelsås IL alpin
17.02.2018
Til medlemmene i Kjelsås IL – alpin

Innkalling til årlig møte i Kjelsås IL - alpin 27. februar.

​Årlig møte avholdes på Klubbhuset på Grefsen Stadion 27. februar kl.19:30 (last ned innkalling her)

Saker som ønskes tatt opp på årlig møte må sendes styret ved Knut Røsjorde knutrosjorde@gmail.com senest 20. februar 2017. Faste punkter på agendaen er beskrevet under.

På grunn av endrede frister fra NIF i forhold til årsmøte i hovedlaget er vi nødt for å skyve vårt årlige møte frem til 27/2.

Komplett saksliste legges ut på hjemmesiden http://www.kjelsaas.no/Alpint.html  før årsmøtet sammen med underliggende dokumentasjon.

Årsrapport Kjelsås IL Alpin

Regnskap og balanse 2017

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Styret i alpingruppa

 

Sakliste for årlig møte 27.februar

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle alpingruppens årsrapport.
  5. Behandle alpingruppens regnskap
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Behandle budsjett
  8. Innstilling fra valgkomité av nytt styre