Årlig møte Kjelsås IL Orientering

Kjelsås IL orientering
24.01.2019
Orienteringsgruppen i Kjelsås IL har sitt årlige møte torsdag 14. februar 2019 kl. 18.00, Grefsen stadion.

SAKLISTE

Godkjenne innkalling og sakliste

  1. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  2. Valg av møteleder
  3. Årsberetning 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2019
  7. Valg

 

(ikke på valg sekretær, styremedlem)

  • leder
  • kasserer

Enkel bevertning

Forslag sendes innen 30.1.19 til leder Hilde Ståhlbrand hilde0s@hotmail.com, SMS 908 92 330

Styret