Årlig møte

Eva Aasebø
07.02.2018
På Varmestua tirsdag 13.februar kl.19

​Saksliste:
1.Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
2.Valg av møteleder og referent
3.Årsberetning 2017
4.Regnskap 2017
5.Budsjett 2018
6.Årsplan 2018
7.Valg på styre 2017-18

Velkommen!

Hilsen Styret i Langrennsgruppa