Dokumentkategori
  
Gruppe
  
Fullmaktsmatrise for Kjelsås IL 20180418.pdf
  
KIL lov oppdatert og godkjent 2016.pdf
  
Alle
Kjelsåsblå felles retningslinjer.pdf
  
NIF retningslinjer - trakasering.pdf
  
Rutiner for varsling Kjelsås IL v1.2e godkjent 20180207.pdf
  
Rutiner lønn, godtgjørelser og utlegg v1 2019.pdf
  
Økonomirutiner Kjelsås IL v5-2019.pdf