Innhold
1
Bli medlem i Kjelsås IL

​Under finner du informasjon om medlemskontingent, hvordan du melder deg og/eller din familie i idrettslaget. Informasjon om MinIdrett som er idrettslaget og idrettens medlemsregister.

2
Bli medlem

Medlemskontingent i Kjelsås IL

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. barn < 20 år) kr. 1300,- 
Medlemskap voksne ( > 19 år)  kr. 625,- 
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU         kr. 475,- 
Pensjonister                 kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets
aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs og Kjelsås idrettslag regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.


Les mer om hvordan melde seg inn og betale medlemskap.
Melde deg inn i klubben, klikk her for å bli videresendt til MinIdrett.

Min Idrett – VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER!

Spørsmål? Henvend deg til kontoret tlf 22 22 50 03 eller e-post til kontoret@kjelsaas.no (NB - Husk navn, fødselsdato, gateadresse, telefonnummer og mailadresse)

Meld deg inn i klubben eller betale , klikk her.

3
MinIdrett

Min Idrett er portalen hvor du finner din brukerprofil i idretten!
Her kan du søke om medlemskap, betale medlemskontingent, melde deg på og betale for arrangementer og mange flere ting! Kjelsås IL  bruker denne betalingløsningen for medlemskontingent fra og med 2015. Du vil da kunne betale direkte på Min Idrett eller hente PDF av faktura og betale i nettbanken.

Min Idrett kommuniserer med vårt medlemsregister og vil derfor gjøre vår hverdag mye enklere gjennom at dere som medlemmer selv kan registrere adresseendringer,e-postadresse,  inn- og utmelding og annen informasjon.

Derfor er det meget viktig at alle våre medlemmer oppretter sin profil!

Se Produktark MinIdrett idrett for mer informasjon om portalen.

Opprette ny bruker
For å opprette din profil trykker du her og velger «Ny bruker» oppe i høyre hjørne. Har du allerede en eksisterende profil velger du «Logg inn». Det er som nevnt viktig at alle klubbens medlemmer gjør dette fordi vi ønsker å bruke denne betalingløsningen for medlemskontingent. Dette vil spare klubben for mye tid og penger og vi håper alle kan bruke et par minutter på å verifisere profilen sin. Du vil i fremtiden motta e-postvarsel når medlemskontingenten ligger klar til betaling.

Familierelasjon
Når du er logget inn har du mulighet til å opprette familierelasjoner. Vi anbefaler alle foreldre (uavhengig om du selv er medlem eller ikke) å opprette en profil på sitt navn. Deretter kan du legge til dine barn som «Nytt familiemedlem». Dette gjør at du får tilgang til dine barns betalinger på din profil og du kan også melde barna inn og ut av klubb og grupper.

Du trenger altså ikke å selv være medlem av Kjelsås IL for å gjøre dette.

Familiekontingent
Dere som mottar familiekontingent vil se at det kommer en betaling til hver person som inngår i denne kontingenten.
Om du som foresatt har knyttet familierelasjon vil du derfor få opp alle disse under «Betalinger». Det er naturligvis kun en av disse som skal betales, og når betalingen er registrert vil kravet på de resterende navnene også forsvinne.

Dette vil bli rettet opp av NIF IT i fremtiden så det kun kommer en kopi av faktura.  Familiekontingenten vil bli fakturert på navnet til den eldste i familien.


4
MinIdrett - innstillinger

Innstillinger i MinIdrett

Valider med fødselsnummer
Norsk idrett har ca. 1.7-1.8. millioner unike medlemmer og har som uttalt mål at idrettens organisasjons- og medlemsregistre skal være oppdaterte og korrekte. Det er en stor utfordring med et så betydelig antall medlemmer som idretten består av, å ivareta medlemmenes unike identitet. Dette har resultert i bl.a. at idretten selv har vedtatt en egen forskrift om medlemsregister hvor det er fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes unike identitet gjennom kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet benyttes medlemmenes fødselsnummer. Fødselsnummeret lagres ikke i idrettens systemer.

Tillat publisering på internett.
Du samtykker til at din kontaktinformasjon vil være synlig og offentlig tilgjengelig gjennom idrettens informasjonskanaler på internett. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket og endre dine personlige innstillinger via www.minidrett.no. Innehar du et tillitsverv, som f.eks. leder, vil du publiseres på Internett inntil denne/disse funksjonene er avsluttet.

Reservere mot datavask
For å sikre korrekte og oppdaterte data foretas det periodisk kvalitetssikring av person- og adresseopplysninger i idrettens databaser. Dette kommer både særforbund, klubber og medlemmer til gode i form av til enhver tid oppdaterte data. Dersom du ikke ønsker at det skal bli fortatt datavask på deg kan du velge å reservere deg mot dette.

Disse innstillingene gjøres i Min profil og rediger profil.

5
Medlemmer og markedsinformasjon.

​Som medlem i Kjelsås idrettslag samtykker du til å motta e-post med medlems- og markedsinformasjon fra organisasjonsledd (forbund og lag) som du er medlem av innenfor idretten, samt disse samarbeidspartnere. Markedsinformasjonen omfatter medlemsfordeler som kan generere inntekter til klubb eller gruppe, informasjon om partnerne og partnerens produkter, eller tjenestetilbud og rabattordninger for idretten.