Innhold
1
Viktig informasjon

Sesongen 2017/2018 nærmer seg slutten. De yngste gruppene avslutter treningene til påske, mens noen av de eldre gruppene vil utnytte den fine vinteren og fortsetter med treninger også etter påske.

 

Det blir premieutdeling for Klubbmesterskapet og felles sesongavslutning for gruppene 2007 og eldre onsdag 4.april i aulaen på Kjelsås Skole. Velkommen!

 

Avslutningstur til Skeikampen 13.-15.april. Husk frist for påmelding 20.mars.

 

Multisportuka er i år 13.-17.august. Ordinær påmelding åpner tirsdag 3.april.

 

Vi har hatt mange fine arrangementer på Linderudkollen denne vinteren, og takket være bidrag fra alle dugnadsvillige medlemmer har vi laget tilnærmet perfekte arrangementer. Uten alle dere ville vi ikke klart å gjennomføre dette. Tusen takk!

2
Medlemskontingent og avgifter.

Medlemskontingent - Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)       kr. 1300,- 

Medlemskap voksne ( > 19 år)                                          kr. 625,- 

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU                                    kr. 475,- 

Pensjonister                                                                       kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 22 22 50 03

 

 

 

 

 I fokus