Innhold
1
Nyttig informasjon

Her vil vi legge ut nyttig informasjon om diverse temaer.

2
Trenere, oppmenn 2017-2018
3
Ballstørrelser 2017/18


KlasseBallstørrelseKlasseBallstørrelse
Senior-18-20-M3Senior-18-20-K2
Gutter 173Jenter 172
Gutter 162*)Jenter 162
Gutter 152*)Jenter 152
Gutter 141*)Jenter 141
Gutter 131Jenter 131
Gutter 120*)Jenter 120*)
Gutter 110Jenter 110
Gutter 100Jenter 100
Gutter 900*)Jenter 900*)
Gutter 800Jenter 800
Gutter 7Mykball 00*)Jenter 7Mykball 00*)
Gutter 6Mykball 00*)Jenter 6Mykball 00*)

Endringer som er gjort er markert med *). Det gjelder i Gutter 14 og 16, samt i barnehåndballen. der har vi valgt å gå ned en størrelse. I klassene G/J 6 og 7 år gjelder mykball.

Link til håndballforbundet.

4
Lisenser 2017/18 frist 1. september


ALDER OG BELØPLISELISE+
Født i 1997 eller tidligere1195,-1455,-
Født 01.01.1998 - 31.12.20021090,-1345,-
Født 01.01.2003 - 31.12.2004790,-990,-
Født i 2005 (Forfall 01.01.2018)400,-500,-
Kun spill i Veteran-NM600,-730,-
Ved oppstart etter 01.01.2018
Født i 1997 eller tidligere600,-730,-
Født 01.01.1998 - 31.12.2002545,-675,-
Født 01.01.2003 - 31.12.2004400,-500,-

Mer informasjon her.

5
Medlemskontingent og avgifter.

Medlemskontingent - Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)       kr. 1300,- 

Medlemskap voksne ( > 19 år)                                          kr. 625,- 

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU                                    kr. 475,- 

Pensjonister                                                                       kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 22 22 50 03

 Nyheter

 

 

 

 

 

 

 Alle nyheter