Innhold
1
Om fotballgruppa

Fotballgruppa er en av de største i Kjelsås Idrettslag, og har aktive spillere helt fra 5-årsalderen til Old Boys.

Vår visjon er ”Fotball for alle”. Det betyr at vi ønsker å ha flest mulig, lengst mulig aktivisert i fotballklubben vår.

Gjennom en stor bredde skal vi også lage topp. Fokusområdene lokal tilhørighet, klubbstyrt utvikling, sterk foreldreinvolvering og utfordringer på alle nivåer skal gjenspeiles i hvordan klubben og aktivitetene styres.

2
Kontor og adresser

Kontortider Kjelsås Idrettslag klubbkontor.

Mandag – Fredag, kl. 09.00 – 15.00 - Juli stengt.

Telefon: 22 22 50 03 - Telefaks: 22 89 01 50

E-post: ​​kontoret@kjelsaas.no

Faktura til Kjelsås IL

Leverandørfakturaer skal stiles til Kjelsås IL, merkes med gruppe og referanse/kontaktperson.

Leverandørfakturaer skal kun sendes Kjelsås IL, PB. 13 Kjelsås, 0411 Oslo eller til faktura@kjelsaas.no

Faktura som sendes i annet navn/adresse og/eller uten referanse kan bli sendt i retur.

3
Medlemskontingent og avgifter.
3
Kjelsås IL fotball - NETTBUTIKK
4
Treningsavgifter barnefotballen 2018

Gutter og jenter 6 og 7 år (2011-2012) - kr. 2 200,- (300,- tilbake til laget)
Gutter og jenter 8 og 9 år (2010-2009) - kr. 2 700,- (500,- tilbake til laget)
Gutter og jenter 10 år (2008)                - kr. 3 000,- (500,- tilbake til laget)
Gutter og jenter 11 og 12 år (2006-2007) - kr. 3 500,- (500,- tilbake til laget)

Hva får du for treningsavgiftene i barnefotballen i Kjelsås?

Barnefotballen (6-12 år)

Vi har et ønske om tett oppfølging av trenere og øvrige støtteapparat i lagene i barnefotballen. Derfor har vi en ansatt med ansvar for barnefotballen som sikrer god sportslig oppfølging. Alle årgangene i barnefotballen får 300/500- pr. spiller tilbakebetalt til lagskontoen. Viktige andre poster som avgiften er med på å dekke er administrasjon/aktivitet (påmelding serie, utstyrsoppfølging, lagledermøter, trenerkurs, banefordeling, lagsavgift, Elverums-turneringen, etc.), samt drift og vedlikehold av alle våre anlegg som årgangene benytter.

 

5
Treningsavgift ungdomsfotballen 2018

Jenter 13 år (2005) - kr. 4 500,-
Gutter 13 år (2005) - kr. 6 000,-
Gutter 13 år «bredde» (2005) - kr. 4 000,-
Jenter 14 år (2004) - kr. 6 000,-
Gutter 14 år (2004) - kr. 6 500,-
Gutter 14 år «bredde» - kr. 4 000,-
Jenter 15 år (2003) - kr. 7 000,-                                  
Gutter 15 år (2003) - kr. 8 000,-
Jenter 16 og 17 år (2001-2002) - kr. 7 500,-
Gutter 16 år (2002, 1. lag) - kr. 8 500,-
Gutter 16 år (2001, 2. lag) ikke lag 2018
Gutter 17-19 år (1999-2001) - kr. 8 500,- j17

 

Hva får du for treningsavgiftene i ungdomsfotballen i Kjelsås?

Ungdomsfotballen (13-19 år)

Som beskrevet i Sportsplanen ønsker vi i denne aldersgruppen eksterne trenere til våre lag. Videre er sportslig oppfølging gjennom trenerveileder, administrasjon (påmelding serie, lagledermøter, banefordeling, trenerkurs overganger etc.), utstyr og drift vedlikehold av alle våre anlegg, viktige poster som treningsavgiften er med på å dekke.

6
Treningsavgift øvrige seniorlag 2018

C-laget  kr. 2 000,-
M07      kr. 2 400,-
M40      kr. 2 000,-
M33      kr. 2 000,-

 

 

Hovedstyremøtehttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=94Hovedstyremøte2018-09-19T17:00:00Z2018-09-19T19:00:00ZKlubbhuset<div></div>
Samling https://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=105Samling 2018-09-26T17:00:00Z2018-09-26T19:00:00ZKjelsås skole aulaenFor trenere, oppmenn og lagledere for aldersgruppene fra 7 til 12 år. Tema breddeidrett for barn og unge. ​På plakaten står to svært interessante innlegg fra to kunnskapsrike og spennende innledere. Helge Bartnes i Olympiatoppen og Kathrine Godager, mangeårig rådgiver i NIF med barneidrett som sitt spesialfelt. For tiden får idrett for barn og unge stort fokus i mediene. En av sakene idretten kritiseres for er at den for tidlig legger opp til at barna må velge én idrettsgren for å henge med. I Kjelsås IL har vi fokus breddeidretten og muligheten for å drive med flere idretter. Vi tror at unge ved å drive med mange ulike idretter både unngår å droppe ut og faktisk får mestringsfølelse. Det blir også tid til workshop/rundbordsamtaler der grupper på tvers av idrettslagets grener utveksler erfaringer. Tid: Onsdag, 26. september fra kl. 19.00 – 21.00. Sted: Kjelsås skole i aulaen. Meld deg på med en gang! Påmelding sendes til idrettslagets barneidrettsansvarlig allidrett@kjelsaas.no Vennlig hilsen Samarbeidsutvalget i Kjelsås IL
Høstferiefotballhttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Fotball/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=17Høstferiefotball2018-10-01T00:00:00Z2018-10-03T23:59:00Z

 I fokus